Stadslab Hoogkwartier

In het Hoogkwartier is sinds 2010 een bijzondere samenwerking gegroeid tussen initiatiefnemers in de wijk en de gemeente Rotterdam. Na een serie van kleinschalige projecten en experimenten met het doel de wijk te activeren is in 2018 de samenwerking bestendigd met de oprichting van het Stadslab Hoogkwartier wat zich ten doel heeft gesteld om in co-creatie met de wijk een toekomstbestendige visie voor het Hoogkwartier te ontwikkelen. Het Stadslab gaat samen met de wijk op zoek naar wijkgerichte oplossingen voor thema’s zoals energietransitie, mobiliteitstransitie, vergroening en circulariteit. Met zichtbare projecten in de leefomgeving koppelt het Stadslab lokale opgaven aan Rotterdamse én nationale uitdagingen en werkt in co-creatie met een hecht netwerk van betrokken stadmakers, initiatiefnemers en kennispartners. In samenwerking met de gemeente fungeert het Stadslab als een schakel tussen het gemeentelijk beleid en de wijk.

Het Stadslab Hoogkwartier wordt getrokken door een kernteam bestaande uit Marco Stout (stadmaker en spil in het lokale netwerk) en Sanne van Manen (architect MVRDV; ‘bewoner’ en ontwerper in lokale en (inter)nationale context) in nauwe samenwerking met de Gemeente Rotterdam en Architectuur Instituut Rotterdam (verbinder met stedelijke agenda Rotterdam en publiek maken van opgedane kennis).

Meer weten over Stadslab Hoogkwartier? Stuur een e-mail naar stadslab@hoogkwartier.nl

Nieuwe website binnenkort online.

Meer info over Mobility Challenge: https://mchoogkwartier.nl/