Stadslab Hoogkwartier

Stadslab Hoogkwartier

Een Achterkloosterpark voor iedereen

Goed nieuws!

In het Hoogkwartier werken we al jaren aan plannen voor het Achterkloosterpark. Nu gaan we ook echt uitvoeren! En dat doen we in stappen. De eerste stap in het vergroenen van de randen. De uitvoering start maandag 25 maart 2024.

We gaan de groenzones opnieuw inrichten met nieuwe grond, planten, bloemen en struiken. Waar we kunnen breiden we het groen ook iets verder uit. De ingangen worden verbeterd en er komen extra ingangen naar het park. Er is een mooi ontwerp gemaakt waardoor jij het gehele jaar door kunt genieten van een mooi en groen park in jouw wijk!

Hoe zat het ook alweer?

Sinds vele jaren leeft er in de wijk Hoogkwartier een behoefte aan verbetering van het park aan het Achterklooster. Met het Stadslab Hoogkwartier probeerden we daarom een totale herinrichting van het park op de agenda van de gemeente te krijgen. Dat is deels gelukt! We gaan in stappen het park verbeteren.

We hebben als wijk in 2021 het initiatief genomen. Samen met bewoners, bezoekers en ondernemers is er ‘een Programma van Wensen’ voor een nieuw Achterkloosterpark gemaakt. We zijn gestart met een enquête in mei 2021. Meer dan 300 mensen hebben aangegeven wat hun wensen zijn voor het Achterkloosterpark.

Met de antwoorden zijn we aan de slag gegaan. LOLA Landscape Architects (ook een ‘bewoner van de wijk’) heeft de uitkomsten van de enquête in verschillende droombeelden voor het park omgezet. Die zijn in de zomer van 2021 meerdere keren in een kleine expositie in het park tentoongesteld. Vele mensen bezochten de exposities en gingen in gesprek. Dit leverde weer extra ideeën op.

In deze fase organiseerden we ook een reflectiegroep met ‘experts’ op het gebied van vergroening, duurzaamheid, waterberging en openbare veiligheid. Hun inbreng is ook worden meegenomen in de uiteindelijke scenario’s. Want we willen natuurlijk realistische en toekomstbestendige ideeën opleveren.

Alle extra input is vervolgens nogmaals verwerkt en de uitkomsten zijn weer voorgelegd aan de wijk. De conclusies van dit proces zijn verwerkt in een definitief ‘Programma van Wensen’ met eerste schetsen voor het nieuwe Achterkloosterpark en aangeboden aan de gemeente.

Vervolgens was het lange tijd stil. Maar achter de schermen werd hard doorgewerkt! Een park zoals aan het Achterklooster opnieuw inrichten kost natuurlijk veel geld. Samen met de gemeente hebben we alle mogelijkheden bekeken. Uiteindelijk is er besloten om het park stap voor stap te verbeteren. Daarom doen we nu eerst de groene randen. En later dit jaar vernieuwt de gemeente de speelplek en speelobjecten. Het ontwerp van de speelplek zal binnenkort gecommuniceerd worden.

Heb je nog vragen? Je kunt ons bereiken via e-mail: stadslab@hoogkwartier.nl

Met dank aan: bewoners, ondernemers en organisaties Hoogkwartier, Gemeente Rotterdam, Rotterdam gaat voor Groen, Rotterdams Weerwoord, wijkraad Cool Scheepvaartkwartier Stadsdriehoek

Presentatie (PDF) van de enquête en droombeelden. Dit document uit 2021 vertelt je meer over het proces tot en met de zomer van dat jaar; de uitslag van de enquête en de droombeelden.
Presentatie (PDF) van het beplantingsplan. Dit document vertelt je meer over de eerste stap in de verbetering van het park; de vergroening van de randen.