Stadslab Hoogkwartier

Stadslab Hoogkwartier

Een Achterkloosterpark voor iedereen

Sinds vele jaren leeft er in de wijk Hoogkwartier een behoefte aan verbetering van het park aan het Achterklooster. Met het Stadslab Hoogkwartier proberen we daarom al lange tijd een herinrichting van het park op de agenda van de gemeente te krijgen. We hebben goed nieuws: dit is gelukt! De herinrichting van het park is toegezegd, maar er is nog geen uitvoeringsdatum bekend. Om deze reden nemen wij als wijk het initiatief om alvast te beginnen met de eerste aanzet van een nieuw plan voor het Achterkloosterpark. Zo houden we het enthousiasme in de wijk vast en leggen we extra (positieve) druk bij de politiek om snel tot uitvoering te komen!

Doelstelling is ‘een Programma van Wensen’ voor een nieuw Achterkloosterpark. Normaal gesproken begint een gemeentelijk proces voor de herinrichting van een park met een ‘Programma van Eisen’. Dit is een vrij technische beschrijving van wat er allemaal in het park moet komen. Het ‘Programma van Wensen’ dat wij voor ogen hebben is eigenlijk een stap hiervoor. Namelijk de wensen van de bewoners, bezoekers en ondernemers. Waar wil men het park graag voor gebruiken? Moet er meer ruimte komen voor spelen? Voor sport? Voor groen? Om lekker te ontspannen? Wat voor sfeer moet het park krijgen?

In mei 2021 ontvingen bewoners en ondernemers een uitnodiging om hun wensen voor het Achterkloosterpark aan te geven door middel van het invullen van een enquête. Meer dan 300 mensen hebben dit gedaan. Met de antwoorden zijn we aan de slag gegaan. LOLA Landscape Architects (ook een ‘bewoner van de wijk’) heeft de uitkomsten van de enquête omgezet in verschillende droombeelden voor het park. Op zaterdag 26 juni werden deze beelden getoond tijdens een buurtbijeenkomst in het park. Deze bijeenkomst werd door meer dan 100 mensen bezocht. Om nog meer mensen de kans te geven hun voorkeuren kenbaar te maken zal er dinsdag 31 augustus (tussen 17-20 uur vrije inloop) een extra buurtbijeenkomst plaatsvinden in het park.

Tevens zal er een reflectiegroep met ‘experts’ worden georganiseerd. Dit zijn experts op het gebied van o.a. vergroening, duurzaamheid, waterberging en openbare veiligheid. Hun inbreng zal ook worden meegenomen in de uiteindelijke droombeelden. We willen natuurlijk realistische en toekomstbestendige ideeën opleveren.

De uitkomsten worden eind september weer voorgelegd aan alle betrokkenen. Uiteindelijk worden de conclusies van dit proces verwerkt in een definitief ‘Programma van Wensen’ met eerste schetsen voor het nieuwe Achterkloosterpark waar de gemeente direct mee aan de slag kan. In het najaar zal dit officieel aan de gemeente overhandigd worden.

De presentatie enquête en droombeelden (PDF) vertelt je meer over het proces tot nu toe, de uitslag van de enquête en de droombeelden.

Stadslab Hoogkwartier

In het Hoogkwartier is sinds 2010 een bijzondere samenwerking gegroeid tussen initiatiefnemers in de wijk en de gemeente Rotterdam. Na een serie van kleinschalige projecten en experimenten met het doel de wijk te activeren is in 2018 de samenwerking bestendigd met de oprichting van het Stadslab Hoogkwartier wat zich ten doel heeft gesteld om in co-creatie met de wijk een toekomstbestendige visie voor het Hoogkwartier te ontwikkelen. Het Stadslab gaat samen met de wijk op zoek naar wijkgerichte oplossingen voor thema’s zoals energietransitie, mobiliteitstransitie, vergroening en circulariteit. Met zichtbare projecten in de leefomgeving koppelt het Stadslab lokale opgaven aan Rotterdamse én nationale uitdagingen en werkt in co-creatie met een hecht netwerk van betrokken stadmakers, initiatiefnemers en kennispartners. In samenwerking met de gemeente fungeert het Stadslab als een schakel tussen het gemeentelijk beleid en de wijk.

Het Stadslab Hoogkwartier wordt getrokken door een kernteam bestaande uit Marco Stout (stadmaker en spil in het lokale netwerk) en Sanne van Manen (architect MVRDV; ‘bewoner’ en ontwerper in lokale en (inter)nationale context) in nauwe samenwerking met de Gemeente Rotterdam en Architectuur Instituut Rotterdam (verbinder met stedelijke agenda Rotterdam en publiek maken van opgedane kennis).

Meer weten over Stadslab Hoogkwartier? Stuur een e-mail naar stadslab@hoogkwartier.nl

Meer info over Mobility Challenge: https://mchoogkwartier.nl/

Nieuwe website binnenkort online.