Stadslab Hoogkwartier

Menu ☰

Stadslab Hoogkwartier

Het Stadslab Hoogkwartier brengt alle initiatieven, kansen en uitdagingen in kaart en realiseert een aantrekkelijke, robuuste en breed gedragen ontwikkelvisie voor de buurt.

Het Stadslab Hoogkwartier heeft voor 2019 de ambitie de Mobility Challenge Hoogkwartier en een inventarisatie naar het duurzaam gebruik van daken in de wijk te realiseren.

Mobility Challenge Hoogkwartier

Uit onderzoek en buurtbijeenkomsten is gebleken dat er in het Hoogkwartier veel behoefte is aan meer openbare ruimte en goede groenplekken. Dit is de reden om de Mobility Challenge Hoogkwartier in 2019 te organiseren. Iedereen in het Hoogkwartier wordt uitgedaagd om twee maanden gebruik te maken van deelmobiliteit zoals elektrische auto’s, fietsen, bakfietsen en openbaar vervoer. De eerste 70 deelnemers met een auto krijgen een vervoersbudget. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer parkeerplekken in de wijk vrijkomen. Tijdens de Mobility Challenge (7 sep t/m 9 nov) bouwen we deze plekken tijdelijk om naar ruimte voor de wijk: levendige, groene plekken. Dus hoe meer buren zich aanmelden, hoe meer ruimte we kunnen verbeteren! De Mobility Challenge Hoogkwartier is een uniek experiment dat de wijk van morgen nu al laat zien. Samen maken we de toekomst! Kijk voor meer info op de website van de Mobility Challenge Hoogkwartier.

Het Hoogkwartier

Het Hoogkwartier is de laatste jaren sterk geactiveerd; dit heeft geresulteerd in o.a. meer levendigheid, ruimtelijke ingrepen en een verhoogde vastgoedwaarde. Het heeft echter ook gezorgd voor een gewijzigd krachtenveld waarin nieuwe ontwikkelingen zich opdringen die voorbij gaan aan de opgebouwde samenwerking in het gebied en niet bijdragen aan de bestaande functiemix en kwaliteiten van het gebied. Daarnaast worden een aantal sluimerende problemen niet opgepakt. Bij bewoners en ondernemers is er dan ook behoefte aan een leidende en integrale visie voor de wijk met het doel de wijk zo te ontwikkelen dat deze opgewassen is tegen de uitdagingen en veranderingen in de nabije en verre toekomst, als onderdeel van een resilient Rotterdam.

Meer over het Hoogkwartier

Organisatie

Stadslab Hoogkwartier wordt geleid door een kernteam bestaande uit Marco Stout (stadmaker in het Hoogkwartier en spil in het lokale netwerk), Sanne van Manen (MVRDV; ‘bewoner’ en ontwerper in lokale en (inter)nationale context) in nauwe samenwerking met AIR/Architectuur Instituut Rotterdam (verbinder met stedelijke agenda Rotterdam en publiek maken van opgedane kennis) en de Gemeente Rotterdam.

Meer over de organisatie Stadslab Hoogkwartier