Stadslab Hoogkwartier

Menu ☰

Over de organisatie

Team

Het kernteam

Het Stadslab valt onder de verantwoording van Marco Stout en Sanne van Manen (MVRDV) in nauwe samenwerking met AIR, Architectuur Instituut Rotterdam (Bas van der Pol) en de gemeente Rotterdam (Emiel Arends). Marco Stout heeft veel ervaring met stadmaken in en buiten het Hoogkwartier. Tevens is hij dé spil in het netwerk van de wijk. MVRDV is een betrokken bewoner met liefde voor de wijk. MVRDV werkt aan vele architectonische en stedenbouwkundige vraagstukken in Nederland en de rest van de wereld en wil in dit project deze kennis inzetten op de hyper-lokale context. MVRDV zal zorg dragen voor de ‘vertaling’ van alle input naar een integrale, ruimtelijke visie en het beeldmateriaal. Het bureau heeft zich gespecialiseerd in een heldere beeldtaal waarmee het met opdrachtgevers, politiek en publiek communiceert.

AIR programmeert sinds 2009 het Rotterdamse stadmakersprogramma. AIR zal het Stadslab Hoogkwartier ondersteunen bij het opzetten van publieke momenten, is beschikbaar om deze momenten te modereren en denkt actief mee over het ontsluiten van de opgebouwde kennis voor een breder publiek en het verbinden ervan met de stedelijke agenda van Rotterdam.

Direct vanaf het begin zal de gemeente Rotterdam bij elke activiteit betrokken worden in de persoon van Emiel Arends (ruimtelijk adviseur Stadsontwikkeling Rotterdam, Bureau Binnenstad) en anderen.

Externe adviseurs

Om het gewenste resultaat te kunnen afleveren worden ook externe adviseurs gevraagd om mee te werken en te reflecteren. Een aantal van hen zijn reeds vastgelegd en waar nodig zullen tijdens het proces meer mensen uitgenodigd worden. Dit kan zijn op het gebied van duurzaamheid, programmering daken, projectontwikkeling, cultuurhistorie, communicatiemiddelen (bv website), architectuurhistorie, constructie, waterberging, beleid en meer. Wij verwachten ook dat een deel van deze kennis uit de wijk zelf zal komen.

Personalia

Marco Stout is stadmaker in Rotterdam. Zo nam hij o.a. het initiatief voor de revitalisatie van de buurt Hoogkwartier, Platform Wederopbouw Rotterdam en is hij tevens werkzaam aan de revitalisatie van de Middelandstraat binnen het programma Mooi, Mooier, Middelland. Zijn focus is identiteit, mensen, geschiedenis, architectuur en stedelijke ontwikkeling. Marco Stout ontving de Van der Leeuwprijs 2017 voor zijn werkzaamheden in het Hoogkwartier.

Sanne van Manen is projectleider bij MVRDV en werkt aan zowel architectonische als stedenbouwkundige projecten. Zij heeft een grote liefde voor Rotterdam en is geregeld te vinden bij debatten en lezingen over de stedelijke ontwikkelingen in de stad.

Bas van der Pol is programmaleider van AIR. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het stadmakersprogramma en het jaarlijkse Stadmakerscongres. AIR werkt met stadslabs aan plekken van betekenis in een aantrekkelijke en veerkrachtige stad: inclusief, productief, lerend, gezond en klimaat-adaptief.

Emiel Arends is stedenbouwkundige en planoloog. Als ruimtelijk adviseur Stadsontwikkeling Rotterdam, Bureau Binnenstad brengt Emiel zijn expertise in op de verschillende onderwerpen binnen het Stadslab en is tevens het eerste aanspreekpunt binnen de Gemeente Rotterdam indien aanvullende expertise van andere ambtenaren gewenst is.

Stichting Stadslab Hoogkwartier

Bestuur

  • Chris Roelen (voorzitter)
  • Miranda Thompson (penningmeester)
  • Sander de Iong (secretaris)