Stadslab Hoogkwartier

Menu ☰

Stadslab Hoogkwartier

Het Stadslab Hoogkwartier brengt alle initiatieven, kansen en uitdagingen in kaart en realiseert een aantrekkelijke, robuuste en breed gedragen ontwikkelvisie voor de buurt.

Enquete Mobility Challenge Hoogkwartier

Uit onderzoek en buurtbijeenkomsten is gebleken dat er in het Hoogkwartier veel behoefte is aan meer openbare ruimte en goede groenplekken. Dit is de reden om de Mobility Challenge Hoogkwartier in 2019 te organiseren. De inhoud van het experiment is nog in ontwikkeling. Voor de juiste invulling hebben we jou nodig! Wij vragen 5 tot 10 minuten van jouw tijd om de  enquête in te vullen. We willen graag weten hoe jij denkt over mobiliteit, wat jouw voorkeuren zijn en hoe je de openbare ruimte in het Hoogkwartier ervaart. Doe je mee?

Het laatste nieuws

Lees het laatste nieuws van het Stadslab Hoogkwartier hier. Bijvoorbeeld over de bijeenkomst over de Mobility Challenge Hoogkwartier van 19 november.

 

Het Hoogkwartier

Het Hoogkwartier is de laatste jaren sterk geactiveerd; dit heeft geresulteerd in o.a. meer levendigheid, ruimtelijke ingrepen en een verhoogde vastgoedwaarde. Het heeft echter ook gezorgd voor een gewijzigd krachtenveld waarin nieuwe ontwikkelingen zich opdringen die voorbij gaan aan de opgebouwde samenwerking in het gebied en niet bijdragen aan de bestaande functiemix en kwaliteiten van het gebied. Daarnaast worden een aantal sluimerende problemen niet opgepakt. Bij bewoners en ondernemers is er dan ook behoefte aan een leidende en integrale visie voor de wijk met het doel de wijk zo te ontwikkelen dat deze opgewassen is tegen de uitdagingen en veranderingen in de nabije en verre toekomst, als onderdeel van een resilient Rotterdam.

Meer over het Hoogkwartier

Organisatie

Stadslab Hoogkwartier wordt geleid door een kernteam bestaande uit Marco Stout (stadmaker in het Hoogkwartier en spil in het lokale netwerk), Sanne van Manen (MVRDV; ‘bewoner’ en ontwerper in lokale en (inter)nationale context) in nauwe samenwerking met AIR/Architectuur Instituut Rotterdam (verbinder met stedelijke agenda Rotterdam en publiek maken van opgedane kennis) en de Gemeente Rotterdam.

Meer over de organisatie Stadslab Hoogkwartier